اخبار فرهنگی هنری

Home - اخبار - Archive by category: اخبار فرهنگی هنری

ایسمک چیست؟

مرکز آموزشی شهرداری بزرگ استانبول (ایسمک – Istanbul Merkrzi) ایسمک در سال 1996 فعالیت خود را شروع کرده است. و تا به حال حدود 3 میلیون نفر را تحت آموزش خود قرار داده است. تقریبا 242 مرکز ایسمک در نقاط مختلف استانبول قرار دارد که در 40 بخش و 752 شاخه آموزشی هستند. ایسمک در[...]
ادامه مطلب
× whatsApp