روش های اقامت تحصیلی در ترکیه

در این مقاله به بررسی روش های علمی و تحصیلی که می توانید از طریق آن ها اقامت ترکیه را دریافت کنید ،می پردازیم.

اقامت تحصیلی در ترکیه :

یکی از راههای دریافت اقامت ترکیه اقامت تحصیلی می باشد. اخذ اجازه چنین اقامتی زمانی انجام می گیرد که یکی از مراکز زیر نظر وزارت آموزش و پرورش یا وزارت آموزش عالی ترکیه پذیرش متقاضی را تائید کنند و این شخص در ایران اقامت داشته باشد. این فرد با نامه پذیرش یکی از مراکز تحصیلی ، ویزای تحصیلی دریافت کرده و بعد با همان ویزا وارد ترکیه می شود و مراحل دریافت اقامت را طی میکند.

در این نوع اقامت حتما باید با ویزای تحصیلی وارد کشور ترکیه شد و مثلا نمی شود با ویزای توریستی وارد شد و بعد اقامت تحصیلی گرفت. همچنین در پروسه اخذ اقامت کاری که 5 سال است در مورد اقامت تحصیلی نصف مدت تحصیل را جزء آن 5 سال به حساب خواهند کرد.

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟ با مشاوران ما در شرکت پیله تماس بگیرید. 277 75 04 (533) 90 + (whatsapp)

اتباع خارجی که قصد شرکت در برنامه آموزشی ضمن خدمت را دارند:

اجازه های اقامت ترکیه با این هدف، بر اساس مدارک و اطلاعات در خصوص محل، مدت و محتوای آموزشی که از سوی سازمان و یا نهاد ارائه دهنده آموزش ضمن خدمات ارائه خواهد گردید، برای مدت آموزش صادر خواهد گردید.

اتباع خارجی که با اهداف آموزشی در چارچوب برنامه تبادل دانشجو و یا تفاهم نامه هایی که ترکیه طرف آن می باشد و موارد مشابه به کشور آمده اند:

از اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت ترکیه نموده اند، ارائه برگه و اطلاعاتی که از سازمان مربوطه دریافت خواهد گردید، خواسته خواهد شد. مدت اجازه اقامت ترکیه نمی تواند بیشتر از مدت آموزش و اهداف مشابه باشد. در رابطه با دانشجویانی که در قالب برنامه تبادل دانشجو (اراسموس، مولانا، فارابی و غیره.) آمده اند؛ از کسانی که  از تاریخ اولین ثبت نام ظرف سه ماه درخواست بیمه بهداشت و درمان عمومی نموده باشند، مجددا بیمه بهداشت و درمان خواسته نخواهد شد. اما از کسانی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام مراجعه ننموده و حق بیمه بهداشت و درمان عمومی را از دست دهند، بیمه بهداشت و درمان خصوصی خواسته خواهد شد.

تحصیل در ترکیه و دریافت اقامت

اتباع خارجی که به واسطه نهادهای دولتی قصد آموزش، تحقیق، کارآموزی و شرکت در دوره های آموزشی در ترکیه را دارند:

اجازه اقامتی که با این هدف تنظیم می گردد، نمی تواند بیش از یکسال باشد. از اتباع خارجی که هزینه های اسکان، معاش و یا هزینه مرتبط با درمان ایشان از سوی سازمان های دولتی پرداخت می گردد، بیمه بهداشت و درمان معتبر و اثبات وضعیت مالی طلب نخواهد گردید. ممکن است از سازمان ها مدارک و اطلاعات درخواست گردد.

اتباع خارجی که با هدف تحقیقات علمی به کشور آمده اند:

در صورتی که فرد با این هدف درخواست اجازه اقامت نماید و مشمول دریافت اجازه برای تحقیقات علمی گردد، از نهاد و  سازمان مرتبط با تحقیقات علمی (وزارت فرهنگ  و گردشگری، وزارت نیرو، دانشگاه ها و غیره،) باید مجوز دریافت نموده و در صورتی که مشمول دریافت مجوز نگردند، می بایست اظهارنامه ای در رابطه با موضوع تحقیق ارائه دهد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با گروه پیله در ارتباط باشید.