نوشته‌ها

سند انرژی در ترکیه

سندی که هرگز نباید هنگام خرید ملک در ترکیه فراموش کنید

/
سند هویت انرژی یا همانگونه که در ترکیه به آن گفته می شود، EKB ، یک سند رسمی است که توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه یا یکی از بخش های آن صادر شده و مختص ارزیابی کارایی ساختمان است